สพป.นบ.๑×

สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02 591 1301 - 4 โทรสาร. 02 591 1305
ค้นหาจาก 
พิมพ์ : ชื่อ - สกุล 


รายงานสถิติการให้บริการ 163 ครั้ง